Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

NOPEA PIIRROSKUVAKOMMUNIKOINTI -MENETELMÄ

Quick Drawing Communication System

Taustaa

Nopea piirroskuvakommunikointi –menetelmän kehittäminen alkoi 1996 Kilon päiväkodissa. Tavoitteena oli luoda menetelmä, jota voitaisiin erityisesti käyttää ennalta suunnittelemattomiin keskustelutilanteisiin, joissa kommunikointilaitteesta tai taulusta ei löydy oikeita kuvia tai symboleja. Tämä menetelmä soveltuu hyvin myös tilanteisiin, jossa edellä mainitut AAC-keinot eivät syystä tai toisesta ole saatavilla.

Käytännössä olemme havainneet, että ryhmän muut lapset oppivat piirtämisen puhevammaisten kavereidensa kanssa helposti, kun saavat aikuisilta mallia ja ohjausta. Hyvin pienetkin lapset uteliaana kysyvät: miten piirtäisin, että saisin tietää, mitä Martti piti teatterista. Menetelmä ei vaadi erityisiä taiteellisia taipumuksia, sillä kukin kuva käydään aina puhuen läpi. Tärkeää on, että kuvia piirretään reippaaseen tahtiin, jotta lapsi ei kyllästy odottamiseen. Käytännössä puhevammaiset lapset ja ns. normaalit lapset nauttivat piirtämistilanteista.

Aikuisilla on ollut myös matala kynnys alkaa käyttää piirtämistä kommunikointikeinona kun ymmärretään, että itse tuotoksen ulkoasu ei ole merkityksellinen. Sinänsä menetelmä vaatii aikuiselta keskittymistä ja käytännössä tekniikan harjoittelemista. Lisäksi lapsen reaktioita on tärkeä seurata, jotta todella keskustelee lapsen kanssa siitä, mitä hän haluaa kertoa. Kun keskustellaan tällä menetelmällä, siihen tulee myös ottaa aikaa.

Nopea piirroskuvakommunikointi –menetelmän käyttö on aikuiselle haastavaa, mutta palkitsevaa. Lapsi, joka saa asiansa selvitettyä joskus jopa taputtaa taitavalle aikuiselle. Vaikka piirtäminen voi olla työlästä ja viedä aikaa, lapset pitävät siitä. Yksi pojistamme pitää siitä niin paljon, että alkaa tahallisesti johtaa aikuista harhaan, jotta piirtäminen ei loppuisi.

Perusperiaate

Paperilappusiin piirretään nopeassa tahdissa kuvia. Kuinka monta kuvaa kerrallaan voidaan käyttää, riippuu lapsen kielellisistä taidoista ja mm. lyhytkestoisesta muistista. Kuvien yhteydessä on aina piirrettynä kysymysmerkki, jolle voidaan asettaa erilaisia merkityksiä, kuten "liittyy johonkin muuhun, ei ole kuvaa, liittyy molempiin" jne.

Puhumattoman lapsen mahdollisuus tehdä aloitteita tai kertoa asioitaan on hyvin rajoittunut. AAC-keinojen käyttö laajassa kirjossa mahdollistaa keinojen löytymisen erilaisissa tilanteissa. Monivammaisen lapsen kohdalla, lapsen ilmeet, eleet, kehon kieli ja ääntely viestittävät usein lapsen tarpeesta kertoa tai ilmaista jotain, ympäristö vaan ei aina huomaa tai tulkitsee lasta väärin.

Meillä kaikilla on kokemuksia, joita me jaamme kanssaihmistemme kanssa. Lasten elämän mieluisat kokemukset kerrotaan päiväkodissa aamusta alkaen moneen kertaan. Mummo tuli käymään, minulla oli syntymäpäivä tai kävimme elokuvissa. Nopea piirroskuvakommunikointi -menetelmä on hyvä työkalu selvittää puhumattoman lapsen kanssa hänen mukavia kokemuksiaan ja tietysti myös epämiellyttäviä kokemuksia.

Puhevammaiselle lapselle luvataan asioita kuten lapsille yleensä. Jos lupauksia ei pidetä, ei hänellä ole keinoa muistuttaa siitä. Normaali lapsi saattaa pitkään kysellä "koska mä saan", "koska me mennään" ja kommentoida vastauksiin "sä lupasit!". Piirtämällä voidaan selvittää, mitä lapselle on luvattu.

On myös tilanteita, jossa piirtämisellä ei saada selville lapsen asiaa. Silloin on hyvä kysyä lapselta, aloitetaanko alusta vai haluatko kertoa jostain muusta asiasta. Piirtämisen aikana ei saa koko ajan arvailla ja tulkita "ai, sä varmaan haluat jotain", "sulle on sattunut jotain" jne. Lapsi on mukana keskustelussa, kun hän saa aktiivisesti osallistua. Kun asia on saatu selville, se tulee vielä tarkistaa, eli kysytään lapselta, oliko tämä asia se, minkä hän halusi kertoa.

Nopea piirroskuvakommunikointi –menetelmä sopii kokemuksieni mukaan hyvin lapsille. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi PECS –menetelmän loppuvaiheessa, kun lapsi on omaksunut kuvien kommunikatiivisen merkityksen. Aikuisille puhevammaisille henkilöille menetelmä soveltuu varmasti erinomaisesti, erityisesti kun vaikeudet painottuvat tuoton puolelle.


©2017 Autismi ja vaihtoehtoiset kommunikaatiotavat - suntuubi.com